Over de reportagereeks…

Hoe het begon: een reeks van 22 reportages

Tussen oktober ’16 en juli ’17 verschenen op deze blog 22 reportages. Die reportagereeks was een ontdekkingsreis, een kennismaking en poging tot overzicht van inspirerende duurzame initiatieven in Nederland en Vlaanderen, op initiatief van Isabelle Vanhoutte.

In Nederland en in België gingen de laatste tien jaren heel wat bottom-up-initiatieven van start. Projecten, uit de grond gestampt door een kleine groep gelijkgestemden, die een goed werkend alternatief neerzetten voor een economische realiteit waar ze het niet mee eens waren. Het zijn initiatieven die deel uitmaken van ‘de transitiebeweging‘ naar een duurzame samenleving.

In totaal bracht Kleine revolutie 22 initiatieven in beeld, gespreid over twaalf sectoren en vijf Vlaamse en twaalf Nederlandse provincies. Kleine revolutie wilde luisteren naar de verhalen van geslaagde experimenten, de best practices.

De blog onderzocht hoe de ideeën van hun bedenkers in de realiteit haakten, welke werkvormen, compromissen en bijsturingen er nodig waren. Welke weg de projecten aflegden van ‘goed idee’ naar ‘goede organisatie’. Maar ook hoe de Vlaamse en Nederlandse initiatieven de dingen anders aanpakken, en waar en hoe ze van elkaar kunnen leren.

Dit project had verschillende vormen. De hoofdrol van het project ging naar de blog waarop een halfjaar lang reportages werden gepost.

Na afloop van de blog worden de artikels herwerkt tot een boek. Die publicatie verschijnt zowel in Vlaanderen als in Nederland.

De reportages op deze blog verschenen ook op het Zeronaut-platform van MO*.