Visie

Een kleine, stille revolutie is het. Een intense blik, een helder moment, een rechtvaardige keuze. We zijn met veel op onze planeet. Tussen de bits en de snelwegen en de flatgebouwen vergaten we misschien een wortel uit de grond te trekken en aten we daarna een jaar lang voedsel uit blik.

Politiek? Hebben we daar iets mee te maken? Ik weet het niet. De motivatie is politiek, maar de bureaus van de partijpolitiek werken anders dan de ateliers van de Kleine revolutie.

Kleine revolutie wil zaadjes planten en samen wortels oogsten. Als het even kan, ook digitale wortels. Kleine revolutie wil werken aan een draagvlak. Met goede hoop dat de politiek volgt.

Kleine revoluties benen hangen bengelend over een generatiekloof. We werden grootgebracht door een lichting die de Lage Landen zagen als gestructureerd, heropgebouwd ook, en vol van zekerheden. Een generatie die dacht in loopbanen, gesloten grenzen en groei. De structuur van dit systeem trilt al een tijdje (het was gedoemd, want gebaseerd op ongelijkheid en uitbuiting). In 2015 zijn de funderingen wel helemaal weggeslagen.

Kleine revolutie wil kleine revoluties in beeld brengen, alternatieve ateliers, werkwijzen, groeperingen, best practices, die de volgende waarden delen:

 • Bewust leven, bewust consumeren.
 • Je geld is stille macht, want je stuurt de vraag. En da’s net hoe kapitalisme functioneert. Als de vraag wegvalt, verandert de koers die datzelfde kapitalisme vaart. Elke aankoop kan getoetst worden aan de reflex “wat voor wereld wil ik sponsoren?”
 • Reparatie
 • Technologie die wordt ingezet voor de toekomst
 • Vermijden van sociale of ecologische uitbuiting in alle schakels van productieprocessen
 • Creatieve hubs
 • Vermijden van schaarse brandstoffen
 • Vermijden van schadelijke uitstoot
 • Recyclage
 • Vermijden van afval
 • Digitaal + ambachtelijk
 • Ruilen
 • Kennisdeling
 • Vergroten van macht over eigen leven, maar ook verantwoordelijkheid
 • Think global, act local
 • Zinvol werken en leven
 • Een inclusieve samenleving