Over deze blog…

In Nederland en in België gingen de laatste tien jaren heel wat bottom-up-initiatieven van start. Projecten, uit de grond gestampt door een kleine groep gelijkgestemden, die een goed werkend alternatief neerzetten voor een economische realiteit waar ze het niet mee eens waren. Het zijn initiatieven die deel uitmaken van ‘de transitiebeweging‘ naar een duurzame samenleving.

In totaal brengt Kleine revolutie 22 initiatieven in beeld, gespreid over twaalf sectoren en vijf Vlaamse en twaalf Nederlandse provincies. Kleine revolutie wil luisteren naar de verhalen van geslaagde experimenten, de best practices.

De blog onderzoekt hoe de ideeën van hun bedenkers in de realiteit haakten, welke werkvormen, compromissen en bijsturingen er nodig waren. Welke weg de projecten aflegden van ‘goed idee’ naar ‘goede organisatie’. Maar ook hoe de Vlaamse en Nederlandse initiatieven de dingen anders aanpakken, en waar en hoe ze van elkaar kunnen leren.

Dit project heeft verschillende vormen. De hoofdrol van het project gaat naar deze blog waarop een halfjaar lang wekelijks posts verschijnen. Die posts zijn reportages, maar ook twee beeldrubrieken, Fair Wear Friday en Lunchbox.

Na afloop van de blog worden de artikels herwerkt tot een boek dat in 2017 wordt uitgegeven. De publicatie verschijnt zowel in Vlaanderen als in Nederland.

De reportages op deze blog verschijnen ook op het Zeronaut-platform van MO*.

Advertenties